Атрактивно земјиште над езеро

2.00 €

  • Property ID: 1050
  • Шифра: З-007
  • Вид: Нива
  • Локација / Адреса: Над Вештачкото Езеро

Опис

Се продава атрактивно земјиште над Вештачкото Езеро, три парцели 1052 м2, 2020 м2 и 5520 м2 по цена од 2 еур од метар квадратен.